MC-3005 TypeC快充頭推薦 客製化旅充頭

TypeC快充頭推薦 客製化旅充頭 TypeC快充頭推薦 客製化旅充頭 TypeC快充頭推薦 客製化旅充頭

MC-3005
TypeC快充頭推薦 客製化旅充頭

加入詢價單
NT$301-351
最小數量 0
充電很慢不想等?
TypeC快充頭推薦,擁有不一樣的充電體驗。
客製化旅充頭,可印刷logo,企業禮品新選擇。

特性/規格

【規格】

顏 色:白/黑
材 質:ABS
輸 入:AC110-240V, 50/60Hz 0.5A
輸 出 :
TypeC埠:DC5V/3A;DC9V/2.22A/;DC12V/1.67A 
U S B 埠:DC5V/3A;DC9V/2.22A/;DC12V/1.67A
(本產品若二孔同時使用會降為DC5V/3A)
產品功率:20W
尺 寸:48(L) x 46(W) x 30(H) mm
重 量:約60g

【規格】

顏 色:白/黑
材 質:ABS
輸 入:AC110-240V, 50/60Hz 0.5A
輸 出 :
TypeC埠:DC5V/3A;DC9V/2.22A/;DC12V/1.67A 
U S B 埠:DC5V/3A;DC9V/2.22A/;DC12V/1.67A
(本產品若二孔同時使用會降為DC5V/3A)
產品功率:20W
尺 寸:48(L) x 46(W) x 30(H) mm
重 量:約60g

[{"cid":"323","pid":"202","title":"\u9632\u75ab\u7528\u54c1","utitle":"infection-prevention-product"},{"cid":"30","pid":"202","title":"\u516c\u53f8\u79ae\u54c1 \u8d08\u54c1","utitle":"corporate-gifts"},{"cid":"32","pid":"202","title":"\u8056\u8a95\u7bc0\u79ae\u7269 ","utitle":"christmas-gift"},{"cid":"34","pid":"202","title":"\u5275\u610f\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"creative-usb"},{"cid":"201","pid":"0","title":"USB\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"usb-drive"},{"cid":"21","pid":"201","title":"\u5ba2\u88fd\u5316\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"custom-usb"},{"cid":"27","pid":"201","title":"\u9020\u578b\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"3D-customized-usb"},{"cid":"1","pid":"201","title":"\u79ae\u54c1\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"promotional-usb"},{"cid":"17","pid":"201","title":"\u7d93\u5178\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"cheap-usb"},{"cid":"22","pid":"201","title":"\u6728\u982d\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"wooden-usb"},{"cid":"23","pid":"201","title":"\u76ae\u9769\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"leather-usb"},{"cid":"24","pid":"201","title":"\u91d1\u5c6c\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"metal-usb"},{"cid":"25","pid":"201","title":"\u7b46\u578b\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"usb-pen"},{"cid":"26","pid":"201","title":"\u8ff7\u4f60\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"mini-usb"},{"cid":"28","pid":"201","title":"\u7cbe\u54c1\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"jewelry-usb"},{"cid":"42","pid":"201","title":"OTG\u96a8\u8eab\u789f","utitle":"otg-usb"},{"cid":"45","pid":"201","title":"USB 3.0 \u96a8\u8eab\u789f","utitle":"usb3.0-flash-drives"},{"cid":"202","pid":"0","title":"\u79ae\u54c1\u63a8\u85a6","utitle":"gift-ideas"}]